Usługi psychoterapii

Zapraszam na fascynującą przygodę w głąb siebie. Terapia indywidualna jest procesem nawiązywania relacji, poznaniem siebie i otrzymaniem pomocy. Każdy ma trochę inne oczekiwania od terapii. Na pierwszych spotkaniach próbujemy określić kierunek rozmów. Często motywacją jest uporanie się z doświadczanym cierpieniem, lękiem czy innym kłopotem.

Zapraszam osoby, które chcą zgłębić następujące tematy w swoim życiu:

Niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie, brak akceptacji siebie, zaburzenia osobowości zaburzenia emocjonalne, kryzys emocjonalny, zaburzenia koncentracji, bezsenność nerwica, przeżywany lęk, stres, obniżony nastrój, depresja, radzenie sobie ze złością, kryzys życiowy, kryzys emocjonalny, kryzys zawodowy, kryzys w związku, zaburzenia w relacjach międzyludzkich, rozstanie / rozwód, trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji, samotność, utrata sensu życia, wypalenie zawodowe, przemęczenie i przepracowanie, pracoholizm, zmiana pracy, brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym, brak motywacji, żałoba, żal po stracie, mobbing.